Икономически университет – Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 53 членa – представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Съгласно Закона за висше образование в Академичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Ректорът ръководи заседанията на Академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Член

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

Член

417 Виртуална стая за консултации: https://meet.google.com/uwx-cscb-hki

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Член, докторант, докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Ана-Мария Стоянова

Ана-Мария Стоянова

Член, 3 курс, спец. "Финанси"

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Член, 2 курс, спец. "Международни икономически отношения"

Вяра Василева

Вяра Василева

Член, 3 курс, спец. "Счетоводство и финанси"

Гергана Манолева

Гергана Манолева

Член, 2 курс, спец. "Дигитални медии и ПР"

Радостина Николова

Радостина Николова

Член, 4 курс, спец. "Туризъм"

Теодора Димитрова

Теодора Димитрова

Член, 4 курс, спец. "Мениджмънт"

 

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите подпомага ИУ – Варна за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. Състои от 8 членове - дарители на ИУ – Варна, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на образованието и науката.

Състав на Съвет на настоятелите


х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

Председател, Ректор на ИУ – Варна през 1990 – 1999 г., 2003 – 2011 г.

103

k.donev@ue-varna.bg

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

Член, Изпълнителен председател на Фондация Webit и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Боян Стефов

Боян Стефов

Член, Изпълнителен директор и ръководител на направление "Корпоративно банкиране" на ДСК

Валентин Банев

Валентин Банев

Член, Управляващ директор на "Премиер Груп"

Милена Стойчева

Милена Стойчева

Член, Изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Член, Главен архитект на Община Варна – представител на министъра на образованието и науката

Лилия Христова

Лилия Христова

Член, Директор дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна - представител на Община Варна

Антонио Иванчев

Антонио Иванчев

Член, 2 курс, спец. "Туризъм" – представител на студентите и докторантите