Икономически университет – Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 53 членa – представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Съгласно Закона за висше образование в Академичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Ректорът ръководи заседанията на Академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Член

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Член, докторант, докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Гергана Манолева

Гергана Манолева

Гергана Манолева

Член, 4 курс, спец. "Дигитални медии и ПР"

Даниела Карагьозова

Даниела Карагьозова

Даниела Карагьозова

Член, 3 курс, спец. "Международен бизнес" (с преподаване на английски език)

Деница Коларова

Деница Коларова

Деница Коларова

Член, 3 курс, спец. "Дигитални медии и ПР"

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Член, 3 курс, спец. "Маркетинг"

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Член, 2 курс, спец. "Маркетинг"

Яна Гюзелева

Яна Гюзелева

Яна Гюзелева

Член, 3 курс, спец. "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт"

 

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите подпомага ИУ – Варна за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. Състои от 8 членове - дарители на ИУ – Варна, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на образованието и науката.

Състав на Съвет на настоятелите


х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

Председател, Ректор на ИУ – Варна през 1990 – 1999 г., 2003 – 2011 г.

103

k.donev@ue-varna.bg

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

Член, Изпълнителен председател на Фондация Webit и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Валентин Банев

Валентин Банев

Валентин Банев

Член, Управляващ директор на "Премиер Груп"

Милена Стойчева

Милена Стойчева

Милена Стойчева

Член, Изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Член, Главен архитект на Община Варна – представител на министъра на образованието и науката

Лилия Христова

Лилия Христова

Лилия Христова

Член, Директор дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна - представител на Община Варна

Виолина Накова

Виолина Накова

Виолина Накова

Член, Председател на ВН консулт България ЕООД

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Член, 3 курс, спец. "Финанси" – представител на студентите и докторантите

+359 897 226020

mihail.s.mihajlov@gmail.com