Икономически университет – Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 45 членa – представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Съгласно Закона за висше образование в Академичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Ректорът ръководи заседанията на Академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Член

112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Член

110

iva.ignatova@ue-varna.bg

Елени Ванева

Елени Ванева

Елени Ванева

Член, 1 курс, спец. "Информатика и компютърни науки"

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Член, 3 курс, спец. "Маркетинг"

Ива Станкова

Ива Станкова

Ива Станкова

Член, 1 курс, спец. "Финанси"

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Член, 2 курс, спец. "Маркетинг"

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Член, 3 курс, спец. "Финанси"

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Член, 2 курс, спец. "Мениджмънт"

Хатче Халил

Хатче Халил

Хатче Халил

Член, 2 курс, спец. "Бизнес икономика"

 

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите подпомага ИУ – Варна за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. Състои от 8 членове - дарители на ИУ – Варна, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на образованието и науката.

Състав на Съвет на настоятелите


х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

Председател, Ректор на ИУ – Варна през 1990 – 1999 г., 2003 – 2011 г.

103

k.donev@ue-varna.bg

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

Член, Изпълнителен председател на Фондация Webit и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Валентин Банев

Валентин Банев

Валентин Банев

Член, Управляващ директор на "Премиер Груп"

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Член, Главен архитект на Община Варна – представител на министъра на образованието и науката

Лилия Христова

Лилия Христова

Лилия Христова

Член, Директор дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна - представител на Община Варна

Виолина Накова

Виолина Накова

Виолина Накова

Член, Председател на ВН консулт България ЕООД

Малвина Илиева

Малвина Илиева

Малвина Илиева

Член, Управител и съосновател на The Edge: R&BD

Сурпик Марданян

Сурпик Марданян

Сурпик Марданян

Член, 2 курс, спец. "Индустриален бизнес и предприемачество“" – представител на студентите и докторантите