Икономически университет – Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 53 членa – представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Съгласно Закона за висше образование в Академичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Ректорът ръководи заседанията на Академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Член

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

Член

1-417; Виртуална стая за консултации: https://meet.google.com/uwx-cscb-hki

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Член, докторант, докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Ана-Мария Стоянова

Ана-Мария Стоянова

Ана-Мария Стоянова

Член, 3 курс, спец. "Финанси"

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Член, 2 курс, спец. "Международни икономически отношения"

Вяра Василева

Вяра Василева

Вяра Василева

Член, 3 курс, спец. "Счетоводство и финанси"

Гергана Манолева

Гергана Манолева

Гергана Манолева

Член, 2 курс, спец. "Дигитални медии и ПР"

Радостина Николова

Радостина Николова

Радостина Николова

Член, 4 курс, спец. "Туризъм"

Теодора Димитрова

Теодора Димитрова

Теодора Димитрова

Член, 4 курс, спец. "Мениджмънт"

 

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите подпомага ИУ – Варна за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. Състои от 8 членове - дарители на ИУ – Варна, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на образованието и науката.

Състав на Съвет на настоятелите


х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

Председател, Ректор на ИУ – Варна през 1990 – 1999 г., 2003 – 2011 г.

103

k.donev@ue-varna.bg

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

Член, Изпълнителен председател на Фондация Webit и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Боян Стефов

Боян Стефов

Боян Стефов

Член, Изпълнителен директор и ръководител на направление "Корпоративно банкиране" на ДСК

Валентин Банев

Валентин Банев

Валентин Банев

Член, Управляващ директор на "Премиер Груп"

Милена Стойчева

Милена Стойчева

Милена Стойчева

Член, Изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Арх. Виктор Бузев

Член, Главен архитект на Община Варна – представител на министъра на образованието и науката

Лилия Христова

Лилия Христова

Лилия Христова

Член, Директор дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна - представител на Община Варна

Антонио Иванчев

Антонио Иванчев

Антонио Иванчев

Член, 2 курс, спец. "Туризъм" – представител на студентите и докторантите