Икономически университет – Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 45 членa – представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Съгласно Закона за висше образование в Академичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Ректорът ръководи заседанията на Академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Член

112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

Член

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Член

110

iva.ignatova@ue-varna.bg

Елени Ванева

Елени Ванева

Елени Ванева

Член, 1 курс, спец. "Информатика и компютърни науки"

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Член, 3 курс, спец. "Маркетинг"

Ива Станкова

Ива Станкова

Ива Станкова

Член, 1 курс, спец. "Финанси"

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Член, 2 курс, спец. "Маркетинг"

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

Член, 3 курс, спец. "Финанси"

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Член, 2 курс, спец. "Мениджмънт"

Хатче Халил

Хатче Халил

Хатче Халил

Член, 2 курс, спец. "Бизнес икономика"

 

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите подпомага ИУ – Варна за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. Състои от 8 членове - дарители на ИУ – Варна, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на образованието и науката.

Състав на Съвет на настоятелите


х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

Председател, Ректор на ИУ – Варна през 1990 – 1999 г., 2003 – 2011 г.

103

k.donev@ue-varna.bg

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

д-р Пламен Русев

Член, Изпълнителен председател на Фондация Webit и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Емил Цанков

Емил Цанков

Емил Цанков

Член, съосновател и дългогодишен изпълнителен директор на Research Metrics, председател на УС на ИКТ Клъстер - Варна

Марияна Ламбова-Маркова

Марияна Ламбова-Маркова

Марияна Ламбова-Маркова

Член, Началник на отдел в дирекция "Финанси" при Министерство на образованието и науката - представител на министъра на образованието и науката

Лилия Христова

Лилия Христова

Лилия Христова

Член, Директор дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна - представител на Община Варна

Виолина Накова

Виолина Накова

Виолина Накова

Член, Председател на ВН консулт България ЕООД

Малвина Илиева

Малвина Илиева

Малвина Илиева

Член, Управител и съосновател на The Edge: R&BD

Сурпик Марданян

Сурпик Марданян

Сурпик Марданян

Член, 2 курс, спец. "Индустриален бизнес и предприемачество“" – представител на студентите и докторантите