Икономически университет - Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

234

0882 164 837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 234: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 234: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

02 ное 2020, кабинет 234: 10:00-12:00

30 ное 2020, кабинет 234: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, 2320 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, 2320 (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, 2686 (Редовно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-315 Л Фирмена култура 24, 25, 26
Сряда
08:15 11:00 223 Л Икономически анализ на предприятието 20
2020-10-20 (Вторник)
11:15 12:00 2-313 Л Планиране и анализ на предприятието 53
12:15 13:00 2-313 У Планиране и анализ на предприятието 53
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 8 - 10.
Преглед на всички публикации