Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

1-234

0882164837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 234: 10:00-12:00

16 ное 2022, кабинет 234: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-127 У Фирмена култура 16, 17
Сряда
13:30 15:00 523 Л Фирмена култура 16, 17, 19
Четвъртък
08:15 11:00 2-130 Л Икономически анализ на предприятието 18
Петък
09:15 11:00 434 У Фирмена култура 19
Вид Година Публикация
Статия 2022
Човешки ресурси & технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение "Креативно пространство", 2022, 1, 18-29.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Междунар. научно-практ. конф., посв. на 85 г. от създав. на СА "Ценов" - Свищов, 8-9 ноем. 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 166-173.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108 - 113.
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Преглед на всички публикации