Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Консултации

Четвъртък, кабинет онлайн консултации: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет 1-234: 10:00-12:00

25 ное 2021, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-313 Л Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност 1 5
Вторник
10:15 13:00 H-209 Л Икономически анализ на предприятието 16
15:15 18:00 H-206 Л Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност 5
Сряда
11:15 13:00 2-223 Л Фирмена култура 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108 - 113.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Преглед на всички публикации