Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

1-234

0882164837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Вторник, кабинет 1-234: 10:15-12:15

Консултации

Сряда, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Фирмена култура Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 222 Л Фирмена култура 14, 15
Сряда
13:30 15:00 2-226 У Фирмена култура 14, 15
Четвъртък
11:15 13:00 H-209 Л Икономически анализ на предприятието 16
2023-09-18 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-7 Л Спецсеминар 49
2023-09-20 (Сряда)
10:15 13:00 Е-2-1 Л Фирмена култура 42
2023-09-21 (Четвъртък)
08:15 11:00 Е-10 У Фирмена култура 42
2023-09-25 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-2-7 У Спецсеминар 49
13:30 16:00 Е-2-3 Л Фирмена култура 42
2023-09-27 (Сряда)
15:15 18:00 Е-2-1 У Фирмена култура 42
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на проекти - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 15 1-438 05.05.2023 15:00 - 17:00
Управление на проекти - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 51 1-438 05.05.2023 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 27 1-437 13.05.2023 10:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 56 1-437 13.05.2023 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт Корпоративна култура в логистичния бизнес 5 28 1-127В 20.05.2023 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Корпоративна култура в логистичния бизнес 5 29 1-127В 20.05.2023 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Корпоративна култура в логистичния бизнес 6 57 1-127В 20.05.2023 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Човешки ресурси & технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение "Креативно пространство", 2022, 1, 18-29.
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-44., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 97-104., ISBN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108 - 113.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Междунар. научно-практ. конф., посв. на 85 г. от създав. на СА "Ценов" - Свищов, 8-9 ноем. 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 166-173.
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Преглед на всички публикации