Икономически университет - Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

234

0882 164 837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 234: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 234: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

21 май 2020, кабинет онлайн изпит: 09:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес диагностика Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 2-312 У Фирмена култура 28, 29
11:15 13:00 2-129 У Бизнес планиране на предприятието 20
Сряда
08:15 10:00 H-104 Л Фирмена култура 28, 29
10:15 13:00 310 Л Бизнес планиране на предприятието 20
Петък
09:15 11:00 2-131 Л Бизнес диагностика 28, 29
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 8 - 10.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Преглед на всички публикации