Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

234

0882 164 837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 234: 15:00-17:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 234: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Фирмена култура Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Корпоративна култура Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Фирмена култура Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 302 У Фирмена култура 15
13:30 15:00 H-208 У Бизнес планиране на предприятието 16
Вторник
11:15 13:00 2-310 Л Фирмена култура 14, 15
13:30 16:00 2-318 Л Бизнес планиране на предприятието 16
Петък
08:15 10:00 2-310 Л Бизнес диагностика 14, 15
2021-02-24 (Сряда)
11:15 12:00 Н-107 Л Планиране и анализ на предприятието 11
12:15 13:00 Н-107 У Планиране и анализ на предприятието 11
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 8 - 10.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Преглед на всички публикации