Икономически университет – Варна

Новини

Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Обсъдиха се възможности за сътрудничество във връзка с обучението на китайски студенти на английски език като чуждестранни студенти в ИУ – Варна, краткосрочни мобилности с цел обучение за студенти, както и разработването на програми за двойни дипломи.

Начало
14
дек

Вижте повече

Допустими участници са студенти от II – ри до последен курс на обучение вкл., от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ от професионални направления 3.8 Икономика, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.1 Машинно инженерство и 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Имаш идея? Мислиш как да я превърнеш в успешен бизнес? Вече имаш екип или искаш да привлечеш съмишленици? Включи се в стартъп програмата на UEVA – бизнес акселераторът на ИУ – Варна!

По традиция отличията бяха връчени на тържествена церемония в навечерието на студентския празник 8 декември

Със събитието се отбеляза 30-годишнината от създаването на центъра. "Свети Йоан Златоуст" е първият център от подобен тип, открит в България.

До 31 януари 2023, с посредничеството на Български Информационен Консорциум, е осигурен временен (безплатен) достъп до Humanities Source Ultimate и eBooks University Press Subscription Collection от EBSCO.

Четиринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 5 декември 2022 г. Участие в нея взеха студентите от всички факултети в ИУ-Варна, показали най-високите резултати по фундаменталната

Събитието, организирано от екипа по проекта от ИУ – Варна и модерирано от доц. д-р Мария Станимирова се проведе на 01.12.2022 г. в Икономически университет.