Икономически университет – Варна

Новини

Към събитието беше проявен голям интерес от десетки зрелостници

Онлайн обучение за преподаватели, студенти и представители на бизнеса, в два модула - софтуерни продукти за управление на хотели (Property Management System) и софтуер за управление на продажби

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Начало
27
фев

На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, какви са изискванията към кандидатите, информация за партньорски университети и др. Предвидено е време за дискусионен панел, когато участниците могат да отправят допълнителни въпроси.

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г.

Близо 40 студенти от над 10 държави в и извън Европейския съюз ще прекарат летен семестър по програма "Еразъм+" в ИУ – Варна. Най-силно присъствие на студенти, избрали ИУ – Варна се отчита от Германия, Чехия, Словакия, Испания.

Модератор на форума беше проф. д-р Андрияна Андреева от катедра „Правни науки“, а ректорът проф. д-р Евгени Станимиров бе сред поканените да изразят позиция.

Студентът Ради Атанасов от специалност „Информатика и компютърни науки“ е класиран на първо място в направление „Информатика и компютърни науки“ на конкурса за най-добра дипломна работа.

На 16.02.2024 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала.

Начало
24
фев

Целта на събитието е да събуди самоинициативността, да вдъхнови и мотивира младите хора, да разруши апатията и безразличието към собственото бъдеще