Икономически университет – Варна

Събитието се проведе на 9 май 2023 г. в Гранитната зала в сградата на Министерския съвет в София.

Kакто и досега в конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Начало
18
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

В седмицата 25 - 28 април 2023 г. в гр. Анкара бе проведен първият по рода си научен форум между български и турски университети. Организатори на форума бяха Икономически университет – Варна, Анкарския университет и Университет „Башкент“.

Take advantage of EBSCO eBooks! (10 май) ; EBSCOhost Collection Manager: purchase, manage and customize your EBSCO eBooks (16 май)

Начало
03
май

Работа с електронните ресурси на Библиотеката; Стратегии за търсене и управление на резултатите; Цитиране; Passport; Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране Scopus и Web of Science; Профили и персонализация – ORCID

Начало
16
май

Ще бъдат връчени три поименни и пет специални награди в областта на информатиката, правото, дигиталния маркетинг и икономиката и търговията.

На 24.04.2023 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”.

На 19.04.2023 г. пред жури от преподаватели към катедра „Управление и администрация“ бяха отличени трите най-добри научни разработки на студенти от специалност „Мениджмънт“.