Икономически университет – Варна

Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Срокът за подаване на документи е до 31 март 2023 г.

На Академичен съвет в Икономически университет – Варна, на 01.02.2023 г., ректорът на ИУ – Варна връчи диплома за присъждане на ОНС "доктор" на докторант от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“.

Докт. Иванов разработва проект на софтуерна система, чиято цел е да подпомага успешно дейността на технологичните стартиращи компании.

От началото на новата година библиотеката на ИУ – Варна вече разполага с нов онлайн каталог. В него могат да бъдат намерени над 92000 книги, списания, статии и др.

Начало
23
яну

на докт. Светослав Стефанов Иванов

Конкурсът е обявен в два модула: модул 1 - Млади учени и модул 2 - Постдокторанти. Срок за подаване на документи: 16.30 часа на 10.01.2023 г.

Начало
13
яну

на докт. Красимира Христова Христова-Бочева

Програма CHIST-ERA обяви теми в областта на децентрализираните и разпределени системи и в областта на комуникационните системи, базирани на машинното учене и AI