Икономически университет - Варна

Крайният срок за подаване на документи е 20.11.2019 г.

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Начало
03
окт
Край
04
окт

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища