Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Проф. д-р Евгени Станимиров е преизбран за ректор на Икономически университет – Варна.
Проф. д-р Евгени Станимиров е преизбран за ректор на Икономически университет – Варна.
Тържествена промоция на випуск’2023 от Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна
Тържествена промоция на випуск’2023 от Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна
Ликвидационна сесия за дипломиращи се студенти
Ликвидационна сесия за дипломиращи се студенти
Икономически университет – Варна по традиция се включи в празничното шествие за 24 май
Икономически университет – Варна по традиция се включи в празничното шествие за 24 май
Две награди "Варна" за наука и висше образование получи Икономически университет – Варна
Две награди "Варна" за наука и висше образование получи Икономически университет – Варна

Събития

В момента няма предстоящи събития

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

22

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации