Икономически университет – Варна

Нов електронен каталог на библиотеката - Eclipse
Достъпът до пълните текстове е възможен след вход с институционален имейл (@ue-varna.bg или @students.ue-varna.bg) или факултетен номер и парола от WebStudent!


Ebsco Emerald JStore eLibrary Science Direct
Scopus Web of Science Mendeley Ciela Britannica Academic

 

350000+

книжни единици

1000+

търсения дневно

8600+

пълни текстове онлайн