Икономически университет – Варна

Европейски документационен център


 Европейска комисия

Представителство на ЕК в България Представителство на ЕК в България. Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Ролята му е да: Разяснява прилагането на политиките на ЕС се отнасят до вас в България; Предоставя  информация, свързана с ЕС, на вашето правителство и на други органи и заинтересовани лица в България; Информира медиите в България за развитието на политиките на ЕС; Говори от името на Европейската комисия в България; Осведомява Комисията в Брюксел за важни политически, икономически и социални промени в България. Представителствата информират медиите и обществеността за политиките на ЕС и осведомяват Европейската комисия за значимите промени в съответната страна.


Вашата Европа - Съвети (Your Europe) е екип от независими правни експерти, предоставящи безплатни и персонални съвети във връзка с правата ви в ЕС на вашия роден език и в срок от една седмица от запитването ви. От Службата можете да очаквате: да ви изясни европейското право, касаещо вашия случай; да ви обясни как можете да упражнявате правата си и да получите обезщетение; да ви насочи към орган, който може да ви окаже и допълнително съдействие, ако е необходимо.


Европа за гражданите има за цел да насърчи сътрудничеството между граждани и граждански организации в различни страни. Така те могат да се обединят и да действат в европейска среда, която уважава тяхното многообразие. Чрез програмата се създават условия за обединяване на хората от Европа и повишаване на усещането за европейска идентичност.


 EUR-Lex - осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Тя предоставя значителни възможности за търсене на информация. 


TED Tenders Electronic Daily e приложение към Официалния вестник на ЕС. Публикуват се обяви за обществени поръчки, конкурси за проекти, покани за участия в конкурси от всички страни в ЕС.


SIMAP - страницата, на която можете да намерите стандартните формуляри, с които обявленията за търгове се изпращат за публикуване в Приложението към Официален вестник на Европейския съюз . Стандартните формуляри, кодовете CPV и FAQ можете да намерите на всички официални езици на Европейския съюз. Останалата част от портала временно е на разположение само на испански, немски, английски, френски, италиански и полски. За допълнителна информация се обръщайте към Помощното звено на СИМАП на: simap@publications.europa.eu.


EU Bookshop - Онлайн книжарница, библиотека и архив на публикации от 1952 г. до днес. Тя съдържа 110 000 заглавия и 235 000 електронни версии (в PDF формат, електронни книги) на повече от 50 езика, включително 24-те официални езика на ЕС. По-голямата част от публикациите в EU Bookshop са изготвени от институции на ЕС, като Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, агенции и други европейски органи. Някои заглавия са издадени съвместно с издатели партньори и/или други международни организации. Други са написани от отделни лица, чиято работа е подкрепена от институцията, в която работят. EU Bookshop се управлява от Службата за публикации на Европейския съюз в Люксембург.


Информация за обявени конкурси от Европейската служба за подбор на кадри (EPSO) на EUROPA - EPSO - European Personnel Selection Office.


  • На безплатен директен телефон 00800 67891011 можете да задавате вашите конкретни въпроси, свързани с Европейския съюз, прилагането на неговото законодателство и политики. Телефонът има оператор и на български език.
Намерете ни във Facebook страница