Икономически университет – Варна

Изберете вашата специалност, разберете как да кандидатствате, вижте таксите за обучение, прочетете повече за стипендии, общежития и студентско кредитиране.

БАКАЛАВЪР

 

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

 

МАГИСТЪР

ДОКТОР

 

ДОКТОР

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

 

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР