Икономически университет - Варна

Класиране и записване

Напомняме ви, че сте длъжни сами да се информирате за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждаване и записване на адрес: www.ue-varna.bg

Вашите възможности след обявяване на първо класиране са:

 • Можете да се запишете за студенти, ако сте класирани по първата си желана специалност.
 • Можете да се запишете за студенти в специалността, в която сте класирани (не по първо желание), като попълните декларация за това и не участвате в следващия етап на класиране.
 • Ако не сте класирани по първата си желана специалност и не желаете да се запишете в специалността, в която сте класирани, можете да депозирате диплома оригинал за средно образование и да потвърдите желанието си да участвате във второ класиране. При наличие на свободни места, Вие автоматично преминавате в по-предно желание по реда на посочените от Вас в състезателната карта специалности и форми на обучение.
 • Ако не сте класирани в нито една от желаните от Вас специалности, Вие автоматично участвате във второ класиране.

Ако бъдете приети, но в определените срокове не се запишете за студент или не потвърдите желанието си да се обучавате в Университета, Вие губите правото си за по-нататъшно участие в етапите на класиране.


Документи за записване на новоприетите студенти от:

Записването ще бъде в зала според Входящия номер на кандидат-студента

 1. Диплома за средно образование - оригинал
 2. Документ за самоличност
 3. Четири снимки – формат 3,5/4,5 см
 4. Комплект документи за записване - 10,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от ИУ- Варна
 5. Документ за внесена семестриална такса в обслужващата търговска банка (таксата може да бъде платена на място в банковия клон на ДСК в сградата на университета или по банков път)
Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за "Задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "Основание на плащане" се изписва "Такса за обучение".

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя

Датите за записване на кандидат-студентите приети на Ранен прием са - 09, 10, 13 и 14 юли 2020 г.

Записването ще бъде в зала според Входящия номер на кандидат-студента

 1. Диплома за средно образование - оригинал
 2. Документ за самоличност
 3. Четири снимки – формат 3,5 /4,5 см
 4. Комплект документи за записване - 10,00 лв. (с ДДС). Документите се купуват от книжарницата на ИУ- Варна

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя.