Икономически университет – Варна

Класиране и записване

Напомняме ви, че сте длъжни сами да се информирате за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждаване и записване на адрес: www.ue-varna.bg

     

Записване на кандидат-студенти от Основен и Ранен прием

Възможности на кандидат-студента след първо класиране
Класиран по първо желание:
 • Записва се ИЛИ Не се записва и съответно отпада от класиране
Класиран по 2, 3, 4... желание:
 • Ако иска да изчака второ класиране, задължително депозира диплома - оригинал в ИУ – Варна ИЛИ Записва се в специалността, в която е приет.
Не е класиран по никое желание:
 • Участва автоматично във второ класиране

Записване след ПЪРВО класиране - 11, 12, 13 и 14 юли 2022 г.

Записване след ВТОРО класиране - 18 и 19 юли 2022 г.

Записването на новоприетите студенти ще бъде в ИУ - Варна - бул. "Княз Борис I" № 77 в зала според Входящия номер на кандидат-студента (може да видите своя входящ номер, когато влезете в профила си и след това в „Моите кандидатствания“)

 1. Диплома за средно образование - оригинал
 2. Документ за самоличност
 3. Три снимки – формат 3,5/4,5 см
 4. Комплект документи за записване - 12,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от ИУ – Варна
 5. Документ за внесена семестриална такса в обслужващата търговска банка (таксата може да бъде платена в сградата на университета стая 231 или по банков път)
Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за "Задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "Основание на плащане" се изписва "Такса за обучение".

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя

Кандидат-студентите приети на Ранен прием следва да се запишат на място в ИУ – Варна на 11, 12, 13 и 14 юли 2022 г.

Записването на новоприетите студенти ще бъде в ИУ - Варна - бул. "Княз Борис I" № 77 в зала според Входящия номер на кандидат-студента (може да видите своя входящ номер, когато влезете в профила си и след това в „Моите кандидатствания“)

 1. Диплома за средно образование - оригинал
 2. Документ за самоличност
 3. Три снимки – формат 3,5/4,5 см
 4. Комплект документи за записване - 12,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от ИУ – Варна

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя