Икономически университет – Варна

Контакти за прием

Инспектор учебна дейност


Корнелия Атанасова

Корнелия Атанасова

Корнелия Атанасова

114

0885 637600

cmo@ue-varna.bg

Миглена Янкова

Миглена Янкова

Миглена Янкова

114

cmo@ue-varna.bg