Икономически университет - Варна

Контакти за прием

Ръководство


Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

Директор

113

a.andreeva@ue-varna.bg

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Заместник-директор

113

dkirechev@ue-varna.bg

Инспектор учебна дейност


Дана Стефанова

Дана Стефанова

114

0885 637600

cmo@ue-varna.bg

Корнелия Атанасова

Корнелия Атанасова

114

052 830806

cmo@ue-varna.bg

Администратор на съвместна магистърска програма по Международен бизнес и мениджмънт (Msc in International Business and Management) с Nottingham Business School


ас. Мария Георгиева

ас. Мария Георгиева

0882 913983

Информация във връзка с кандидатмагистърски прием:


Кандидатмагистърски прием:

Кандидатмагистърски прием:

0882 165676

cmo@ue-varna.bg

 

Икономически университет – Варна
бул. "Княз Борис I" 77
гр. Варна, 9002