Икономически университет - Варна

Контакти за прием

Ръководство


Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Инспектор учебна дейност


Дана Стефанова

Дана Стефанова

114

0885 637600

cmo@ue-varna.bg

Корнелия Атанасова

Корнелия Атанасова

114

052 830806

cmo@ue-varna.bg

Информация за кандидатмагистърски прием

Информация за кандидатмагистърски прием

0882 165676

cmo@ue-varna.bg