Икономически университет – Варна

Контакти за прием

Информация за кандидатмагистърски прием


Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Инспектор учебна дейност

114

0882 165676

cmo@ue-varna.bg