Икономически университет - Варна

Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за студенти
от ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020
г.

Специалност

Такса в лева

Редовно
обучение
Дистанционно
обучение

Счетоводство и одит

265

670

Счетоводство (с преподаване на английски език)

265  

Финанси

265

670

Счетоводство и финанси

265

 

Социална сигурност и застраховане

265  

Икономика и търговия

265

670

Бизнес икономика

265

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

265

 

Недвижими имоти и инвестиции

265

670

Маркетинг

265

 

Дигитални медии и ПР

265  

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

265  

Бизнес и мендиджмънт (с преподаване на английски език)

265  

Международни икономически отношения

265

 

Индустриален бизнес и предприемачество

265

670

Логистика

265

 

Аграрен бизнес

265

 

Екологичен бизнес и регионална сигурност

265  

Бизнес информационни системи

265  

Стокознание и митническа дейност

265  

Мениджмънт

265  

Публична администрация

265  

Съдебна администрация

265  

Туризъм

265 670

Информатика и компютърни науки

450  

Мобилни и уеб технологии

450  

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

265  


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"