Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2024/2025 г.

Специалност Държавен прием
(семестриална такса в лева)

 
Платен прием
(семестриална такса в лева)

 
Редовно Редовно Дистан-
ционно

Счетоводство и одит

390

1295

780

Финанси

390

1295

780

Счетоводство и финанси

390

1295

 

Банкиране и застраховане

390 1295  

Икономика и търговия

390

1295

780

Бизнес икономика

390

1295

 

Строителен бизнес и предприемачество

390

1295

 

Недвижими имоти и инвестиции

390

1295

780

Маркетинг

390

1295

 

Дигитални медии и ПР

390 1295  

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

450 1355  

Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

450 1355  

Морски бизнес и международна търговия (с преподаване на английски език)

- 1355    

Счетоводство (с преподаване на английски език)

- 1355  

Международни икономически отношения

390

1295

 

Индустриален бизнес и предприемачество

390

1295

780

Логистика

390

1295

 

Аграрен бизнес

390

1295

 

Дигитални технологии в бизнеса

390 1295  

Стокознание и митническа дейност

390 1295  

Мениджмънт

375 940  

Публична администрация

375 940  

Съдебна администрация

375 940  

Туризъм

390 985 780

Информатика и компютърни науки

560 1920  

Мобилни и уеб технологии

560 1920  

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

- 1045  

 Data science

-    1920   

 

Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"