Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2021/2022 г.

Специалност Държавен прием
(семестриална такса в лева)

 
Платен прием
(семестриална такса в лева)

 
Редовно Редовно Дистан-
ционно

Счетоводство и одит

295

1045

730

Счетоводство (с преподаване на английски език)

350 1250  

Финанси

295

1045

730

Счетоводство и финанси

295

1045

 

Социална сигурност и застраховане

295 1045  

Икономика и търговия

295

1045

730

Бизнес икономика

295

1045

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

295

1045

 

Недвижими имоти и инвестиции

295

1045

730

Маркетинг

295

1045

 

Дигитални медии и ПР

295 1045  

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

350 1250  

Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

350 1250  

Международни икономически отношения

295

1045

 

Индустриален бизнес и предприемачество

295

1045

730

Логистика

295

1045

 

Аграрен бизнес

295

1045

 

Дигитални технологии в бизнеса

295 1045  

Стокознание и митническа дейност

295 1045  

Мениджмънт

295 1045  

Публична администрация

295 1045  

Съдебна администрация

295 1045  

Туризъм

295 1045 730

Информатика и компютърни науки

450 1510  

Мобилни и уеб технологии

450 1510  

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

350 1250  


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"