Икономически университет - Варна

Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за студенти
от ОКС "бакалавър" за учебната 2020/2021
 г.

Специалност

Такса в лева

Редовно
обучение 

държавна поръчка

Дистанционно
обучение

платен прием

Счетоводство и одит

295

670

Счетоводство (с преподаване на английски език)

295  

Финанси

295

670

Счетоводство и финанси

295

 

Социална сигурност и застраховане

295  

Икономика и търговия

295

670

Бизнес икономика

295

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

295

 

Недвижими имоти и инвестиции

295

670

Маркетинг

295

 

Дигитални медии и ПР

295  

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

295  

Бизнес и мендиджмънт (с преподаване на английски език)

295  

Международни икономически отношения

295

 

Индустриален бизнес и предприемачество

295

670

Логистика

295

 

Аграрен бизнес

295

 

Екологичен бизнес и регионална сигурност

295  

Бизнес информационни системи

295  

Стокознание и митническа дейност

295  

Мениджмънт

295  

Публична администрация

295  

Съдебна администрация

295  

Туризъм

295 670

Информатика и компютърни науки

450  

Мобилни и уеб технологии

450  

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

295  


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"