Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2022/2023 г.

Специалност Държавен прием
(семестриална такса в лева)

 
Платен прием
(семестриална такса в лева)

 
Редовно Редовно Дистан-
ционно

Счетоводство и одит

320

1045

730

Счетоводство (с преподаване на английски език)

380 1360  

Финанси

320

1045

730

Счетоводство и финанси

320

1045

 

Социална сигурност и застраховане

320 1045  

Икономика и търговия

320

1045

730

Бизнес икономика

320

1045

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

320

1045

 

Недвижими имоти и инвестиции

320

1045

730

Маркетинг

320

1045

 

Дигитални медии и ПР

320 1045  

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

380 1360  

Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

380 1360  

Международни икономически отношения

320

1045

 

Индустриален бизнес и предприемачество

320

1045

730

Логистика

320

1045

 

Аграрен бизнес

320

1045

 

Дигитални технологии в бизнеса

320 1045  

Стокознание и митническа дейност

320 1045  

Мениджмънт

320 1045  

Публична администрация

320 1045  

Съдебна администрация

320 1045  

Туризъм

320 1045 730

Информатика и компютърни науки

490 1710  

Мобилни и уеб технологии

490 1710  

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

380 1360  

 Data science

  1710  

 

* За спeциалността Data science първите два семестъра са безплатни.
Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"