Икономически университет – Варна

Процедура за кандидатстване

 1. Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите до отдел "Международно сътрудничество", сектор "Чуждестранни студенти" на ИУ-Варна на адрес foreign_students@ue-varna.bg за предварителен преглед. Сканират се всички страници на документите, включително печатите.
 2. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" се запознава с документите и се свързва с кандидата.
 3. След одобрение на документите от страна на сектор "Чуждестранни студенти", кандидатът подготвя целия пакет от документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес:

Сектор "Чуждестранни студенти"
Отдел "Международно сътрудничество"
Икономически университет - Варна
Бул. "Княз Борис I" 77
9002, Варна, България

 1. След получаване на оригиналните документи служител на сектор "Чуждестранни студенти" придвижва документите за одобрение в Министерство на образованието и науката. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от МОН е от две седмици до един месец.

4.1. При положителна резолюция на кандидатурата МОН издава удостоверение, необходимо при кандидатстването за виза тип D.

4.2. В случай, че в МОН бъдат открити пропуски в документите на кандидат-студента, в ИУ-Варна се получава официално писмо, мотивиращо отказа за издаване на удостоверение. Когато пропуските касаят липсата на определен документ или неизрядни заверки, кандидат-студентът има възможност да коригира документите си и да ги внесе за повторно разглеждане дори и след изтичане на срока за кандидатстване.

 1. След получаването на одобрение от МОН служител на сектор „Чуждестранни студенти“ издава и подписва уверение, в което потвърждава, че кандидатът е приет за обучение в избраната специалност.
 2. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" изпраща на кандидата в оригинал следните документи, необходими на кандидата при подаване на заявление за виза тип D:
 • Удостоверение от МОН;
 • Уверение от сектор "Чуждестранни студенти".
 1. Кандидат-студентът подава лично заявление за издаване на виза тип D в дипломатическите или консулските представителства на Република България в собствената си страна.
 2. Кандидат-студентът заплаща такса за обучение на следната банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна

За обучение, субсидирано от българското правителство

 1. Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите до отдел "Международно сътрудничество", сектор "Чуждестранни студенти" на ИУ-Варна на адрес: foreign_students@ue-varna.bg за предварителен преглед. Сканират се всички страници на документите, включително печатите.
 2. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" се запознава с документите и се свързва с кандидата.
 3. След одобрение на документите от страна на сектор "Чуждестранни студенти", кандидатът подготвя целия пакет от документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес:

  Сектор "Чуждестранни студенти"
  Отдел "Международно сътрудничество"
  Икономически университет - Варна
  Бул. "Княз Борис I" 77
  9002, Варна, България

   
 4. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" придвижва документите на кандидата до Регионалния инспекторат по образование. Инспекторатът по образование разглежда документите и издава сертификат за признаване на дипломата за средно образование. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор е от две седмици до един месец.
 5. След издаване на сертификата за признаване на дипломата за средно образование служител на сектор "Чуждестранни студенти" информира кандидат-студента и той или тя трябва да получи сертификата лично от офиса на Регионалния инспекторат по образование. След това кандидатът може да продължи със своето кандидатстване пред университета.
 6. За да вземе участие в процедурата по селекция за обучение, субсидирано от българското правителство, кандидат-студентът трябва да завърши процедурата за кандидатстване преди края на месец юни.
 7. Резултатите от селекцията се публикуват в края на месец юли. Ако кандидат-студентът е приет в избраната от него или нея програма, той или тя трябва да плати такса за обучение за първи семестър с превод по банкова сметка:

 

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна

 

Платено обучение

Кандидат-студентът следва същата процедура както при кандидатстване за обучение, субсидирано от българското правителство, но той не взима участие в процедурата по селекция и може директно да бъде записан за обучение. Краен срок за подаване на документи за платено обучение е края на месец октомври всяка година.