Икономически университет – Варна

Такси за обучение

Входен изпит по език (български; английски; руски) 180 EUR
Признаване на чуждестранна диплома (за магистърска степен и докторантура) 103 EUR
Такса за записване (за бакалавърска степен) 36 EUR
Бакалавърска степен 1350 EUR/семестър (8 семестъра)
Магистърска степен 1600 EUR/семестър (2, 3 или 4 семестъра)
Докторска степен 3700 EUR/година (3 или 4 години)

 

Студенти с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от таксите за обучение

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
За обучение, субсидирано от българското правителство Такса
Професионален бакалавър 390 BGN/семестър (6 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) 390 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм) 450 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) 560 BGN/семестър (8 семестъра)
   
   
   
   
Доктор (направление Икономика, Туризъм или Управление) 1010 BGN/година (3 или 4 години)
Доктор (направление Компютърни науки) 1660 BGN/година (3 или 4 години)

 

Платена форма на обучение Такса
 Професионален бакалавър  970 BGN/семестър (6 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) 1120 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм)  1460 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) 1780 BGN/семестър (8 семестъра)
   
Магистър в същата специалност от бакалавърската степен 1120 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър (направление "Администрация и управление", "Икономика", "Туризъм") 1120 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър в различна специалност от бакалавърската степен 1120 BGN/семестър (3 семестъра)
Магистър след професионален бакалавър 1120 BGN/семестър (3 семестъра)
 Магистър направление "Информатика и компютърни науки" 1830 BGN/семестър
Магистър с обучение на английски език / Международен бизнес и мениджмънт/

1460 BGN/семестър (3 семестъра)

 Магистър с обучение на английски език / Информатика/  1900 BGN/семестър (3 семестъра)
Докторска степен  
Редовна форма 3650 BGN/година (3 години)
Задочна форма  3650 BGN /година (4 години)

 

Такси за кандидатстване:  
Професионален бакалавър 70 BGN
Бакалавър  70 BGN
Магистър 70 BGN
Доктор 180 BGN (държавна поръчка)
Доктор 180 BGN (платено обучение)

 

Други административни такси:  
Защита на докторска теза 3400 BGN (платено обучение)
Признаване на чуждестранна диплома (за кандидат магистри и кандидат докторанти) 200 BGN

 

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна