Икономически университет – Варна

Кандидатстване

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на Ранен или Основен прием.

Запознайте се с условията и сроковете за кандидатстване, както и начина на балообразоване, като отворите страницата за предпочитаният от Вас прием.

Условия за кандидатстване в ранен прием

Икономически университет – Варна дава възможност за ранно записване на следните кандидати:

1. Получили оценка минимум Мн. добър 5.00 на електронен кандидатстудентски изпит (тест) по избор от:

 • Бълг. език и литература;
 • География на България;
 • Математика или
 • Икономика

на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.

2. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиади организирани от ИУ – Варна (от 2021 и 2022 г.)

3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:

 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество;
 • Статистика.

 Същите по т. 2 и т. 3, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Ранен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. март 2023 6 - 13 март - онлайн 14 март (след 16:00 часа) 15, 16 и 17 март
м. април 2023 18 - 20 април - онлайн 21 април (след 16:00 часа) 24, 25 и 26 април
м. май 2023 3 - 5 май - онлайн 9 май (след 16:00 часа) 10, 11 и 12 май

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • средния успех от диплома за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по български език и литература от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по математика от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или резултат от олимпиада
Необходими документи
 1. Един от следните документи:
  - документ от средното училище с оценките от 11 клас по изучаваните предмети и изчислен среден успех
  - оригинал и копие на диплома за средно образование
 2. Резултат от положен кандидатстудентски изпит в ИУ-Варна с оценка минимум Мн. добър 5.00 или сертификат от олимпиада;
 3. Платена кандидатстудентска такса (70 лв). Таксата се заплаща по банковата сметка на университета чрез превод или чрез използване на банкова карта. (Кандидатстудентската такса е различна от таксата за кандидатстудентски изпит). 
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Забележка: Класираните на ранен прием ще бъдат записани в ИУ-Варна, след като заплатят семестриална такса за първи семестър.

Условия за кандидатстване в основен прием

За кандидатстване в Икономически университет – Варна може да изберете една от следните възможности:

 • Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2023 г.)
 • Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество;
  • Статистика.

Кандидатите, които ще използват резултат от олимпиада и са класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. юни 2023 20 юни – 05 юли  07 юли – първо класиране (след 16:00 часа) 10, 11, 12 и 13 юли – записване
след първо класиране
14 юли – второ класиране (след 16:00 часа) 17 и 18 юли – записване
след второ класиране
 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Необходими документи
 1. Сканирано копие на диплома за средно образование;
 2. Сканироно копие на сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 3. Сканирано копие на Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 4. Сканирано копие на документ за платена кандидатстудентска такса (70 лв.). Таксата трябва бъде платена по банковата сметка на университета:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Сертификати за владеене на чужд език

за прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
"СЧЕТОВОДСТВО"
"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2