Икономически университет - Варна

Кандидатстване

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

 1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2019 г.);
 3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество.

Кандидатите по т. 3 и т. 4, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

 

 БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Лична карта;
 2. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
 3. Сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 4. Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 5. Документ за платена кандидатстудентска такса (60 лв.). Таксата може да бъде платена  на място в университета или по банков път:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
ТИТУЛЯР: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА