Икономически университет – Варна

Кандидатстване

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на Ранен или Основен прием.

Запознайте се с условията и сроковете за кандидатстване, както и начина на балообразоване, като отворите страницата за предпочитаният от Вас прием.

Условия за кандидатстване в основен прием

За кандидатстване в Икономически университет – Варна може да изберете една от следните възможности:

 • Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2023 г.)
 • Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество;
  • Статистика.

Кандидатите, които ще използват резултат от олимпиада и са класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. юни 2023 20 юни – 05 юли  07 юли – първо класиране (след 16:00 часа) 10, 11, 12 и 13 юли – записване
след първо класиране
14 юли – второ класиране (след 16:00 часа) 17 и 18 юли – записване
след второ класиране
 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Необходими документи
 1. Сканирано копие на диплома за средно образование;
 2. Сканироно копие на сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 3. Сканирано копие на Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 4. Сканирано копие на документ за платена кандидатстудентска такса (70 лв.). Таксата трябва бъде платена по банковата сметка на университета:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Сертификати за владеене на чужд език

за прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
"СЧЕТОВОДСТВО"
"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2

Сроковете за Ранен прием в ИУ – Варна за учебната 2023/2024 г. изтекоха.

План за прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 година
Специалности Държавна поръчка Платен прием
Редовно обучение Редовно обучение Дистанционно обучение
1 Счетоводство и одит 70 25 40
2 Финанси 50 15 40
3 Счетоводство и финанси 50 15  
4 Социална сигурност и застраховане 24 10  
5 Икономика и търговия 50 10 40
6 Бизнес икономика 25 5  
7 Предприемачество и инвестиционен мениджмънт 25 10  
8 Недвижими имоти и инвестиции 25 10 40
9 Маркетинг 50 10  
10 Дигитални медии и ПР 50 10  
11 Международен бизнес (с преподаване на английски език) 25 15  
12 Международни икономически отношения 50 10  
13 Индустриален бизнес и предприемачество 25 10 40
14 Логистика 25 10  
15 Аграрен бизнес 25 5  
16 Дигитални технологии в бизнеса 25 5  
17 Стокознание и митническа дейност 25 10  
18 Мениджмънт 33 10  
19 Публична администрация 19 10  
20 Съдебна администрация 19 10  
21 Туризъм 120 5 30
22 Международен туризъм (с преподаване на руски език) 0 15  
23 Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) 25 15  
24 Информатика и компютърни науки 119 0  
25 Мобилни и уеб технологии

40

0  
26 Data Science 0 10  
  ОБЩО: 994 260 230