Икономически университет - Варна

Кандидатстване

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на Ранен или Основен прием.

Запознайте се с условията и сроковете за кандидатстване, както и начина на балообразоване, като отворите страницата за предпочитаният от Вас прием.

Условия за кандидатстване в ранен прием

Икономически университет – Варна дава възможност за ранно записване на следните кандидати:

1. Получили оценка минимум Мн. добър 5.00 на електронен кандидатстудентски изпит (тест) по избор от:

 • Бълг. език и литература;
 • География на България;
 • Математика или
 • Икономика

на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.

Във връзка с приетото на 13.03.2020 г. решение от Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и заповед  №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че до 29.03.2020 г. в Икономически университет – Варна няма да се провеждат електронни кандидатстудентски изпити. Платените такси ще могат да се използват при следващи явявания на изпит в периода на кандидатстудентския прием в университета. След нормализиране на обстановката в страната, ИУ – Варна своевременно ще обяви допълнителни дати за провеждане на електронни кандидатстудентски изпити.

Регистрация за електронен изпит

2. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиади организирани от ИУ-Варна.

3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:

 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество;
 • Статистика.

 Същите по т. 2 и т. 3, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Ранен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. февруари 2020 11, 12 и 13 февруари 14 февруари 17, 18 и 19 февруари
м. март 2020 11, 12 и 13 март 16 март 17, 18 и 19 март
м. април 2020 8, 9 и 10 април    онлайн 13 април 14, 15 и 16 април
м. май 2020 7, 8 и 11 май 12 май 13, 14 и 15 май

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • средния успех от диплома за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по български език и литература от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по математика от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или резултат от олимпиада
Необходими документи
 1. Лична карта;
 2. Един от следните документи:
  - документ от средното училище с оценките от 11 клас по изучаваните предмети и изчислен среден успех
  - сканирани 12 и 13 страница от белжника за 11 клас
  - оригинал и копие на диплома за средно образование
 3. Сертификат за положен кандидатстудентски изпит в ИУ-Варна с резултат минимум Мн. добър 5.00 или сертификат с резултат от олимпиада;
 4. Документ за платена кандидатстудентска такса (60 лв). (Кандидатстудентската такса е различна от таксата за кандидатстудентски изпит). Таксата се заплаща по банков път:
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Забележка: Класираните на ранен прием ще получат удостоверение за прием в ИУ-Варна, след като заплатят семестриална такса за първи семестър.

Условия за кандидатстване в основен прием

Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

 1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2020 г.);
 3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество;
 • Статистика.

Регистрация за електронен изпит

Кандидатите по т. 3 и т. 4, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. юни 2020 22 юни – 07 юли 08 юли – първо класиране 9, 10, 13 и 14 юли – записване
след първо класиране
15 юли – второ класиране 16 и 17 юли – записване
след второ класиране
 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Необходими документи
 1. Лична карта;
 2. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
 3. Сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 4. Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 5. Документ за платена кандидатстудентска такса (60 лв.). Таксата може да бъде платена на място в университета или по банков път:
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Сертификати за владеене на чужд език

за прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
"СЧЕТОВОДСТВО"
"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2