Икономически университет – Варна

Критерии за прием

Приемът на чуждестранни студенти в ИУ - Варна се осъществява по две процедури в зависимост от гражданството на кандидат-студента.

Приемът на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП се определя от документите на кандидат-студента.

Кандидат-студентът трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Оценките по Математика и още един избираем предмет от дипломата за средно образование трябва да надвишават 62% от максималната оценка, спрямо оценъчната система в страната, където дипломата за средно образование е получена.

Например:

Средна оценка по Математика: 60/100
Средна оценка по География: 70/100
Средна оценка по Математика и География: 65/100

2. Документите на кандидат-студента трябва да са подадени преди 30 септември на съответна академична година.

2. За специалността International Business, кандидат-студентът трябва да удостовери, че владее английски език* чрез:

  • Представяне на международно признат сертификат, удостоверяващ ниво B2 или по-високо спрямо Общата европейска езикова рамка:
Сертификат Ниво
Cambridge ESOL FCE, B, C
CAE Min 45
IELTS Min 5,5
PTE Academicz Min 55
PTE General Level 3
TOEFL (IBT) Min 65


или 

  • Да премине изпит в ИУ-Варна.

* Това условие не се отнася до кандидат-студенти от страни, в които английският език е официален.

4. За специалността Международен туризъм на руски език, кандидат-студентът трябва да удостовери, че владее руски език* чрез:

  • Представяне на международно признат сертификат, удостоверяващ ниво B2 или по-високо спрямо Общата eвропейска езикова рамка:
Сертификат Ниво
Московски държавен университет;
Институт по руски език "А. С. Пушкин";
Университет за дружба между народите П. Лумумба
ТРКИ B2

или

  • Да премине изпит в ИУ-Варна.

* Това условие не се отнася до кандидат-студенти от страни, в които руският език е официален.

За кандидат-студенти от страни от ЕС и ЕИП се прилага процедурата за кандидатстване, отнасяща се за български граждани и те могат да се запишат за обучение, което е субсидирано от българското правителство, или в платена форма на обучение. И в двата случая, ако дипломата за средно образование е издадена от институция извън България, тя трябва да бъде призната от Регионалния инспекторат по образованието. Кандидат-студенти, които не владеят български или английски език, но биха искали да се запишат на обучение, провеждано на тези езици, могат да преминат 9-месечен подготвителен курс по български или английски език.

За всички програми, преподавани на български език, кандидат-студентът ще участва в процедурата за кандидатстване със следните резултати от средното си образование:

1. Среден успех от дипломата за средно образование;

2. Оценката по Български език и литература от дипломата за средно образование. В случай, че такава оценка липсва, кандидат-студентът трябва да премине изпит (матура), организиран от Регионалния инспекторат по образование или да премине езиков изпит в ИУ-Варна.

3. Оценката по Математика от дипломата за средно образование.

4. Оценка от матура по един избираем предмет от дипломата за средно образование или оценка от приемен изпит, организиран от ИУ-Варна. В случай, че такава оценка липсва, оценката по Математика ще се използва отново.

За всички програми, преподавани на английски или руски език, кандидат-студентът ще участва в процедурата за кандидатстване със следните резултати от средното си образование:

1. Среден успех от дипломата за средно образование;

2. Оценката по Български език и литературата от дипломата за средно образование. В случай, че дипломата е издадена от институция извън България и такава оценка липсва, тогава оценката по официалния език на страната, в която е издадена дипломата, ще бъде използвана.

3. Оценката по Математика от дипломата за средно образование.

4. Оценка от матура по един избираем предмет от дипломата за средно образование или оценка от приемен изпит, организиран от ИУ-Варна. В случай, че такава оценка липсва, оценката по Математика ще се използва отново.

За всички програми, преподавани на английски или руски език, кандидат-студентът трябва да удостовери, че владее английски или руски език, чрез един от следните начини:

1. Оценка от матура по английски или руски език от дипломата за средно образование (минимална оценка: много добър, 5.00).

2. Международно признат сертификат, потвърждаващ владеене на съответния език на ниво B2 или по-високо, спрямо Общата европейска езикова рамка:

Сертификат Ниво
Cambridge ESOL FCE, B, C
CAE Min 45
IELTS Min 5,5
PTE Academic Min 55
PTE General Level 3
TOEFL (IBT) Min 65
Московски държавен университет;
Институт по руски език "А. С. Пушкин";
Университет за дружба между народите П. Лумумба
ТРКИ B2

3. Преминаване на изпит в ИУ-Варна.