Икономически университет - Варна

Контакти за прием

Информация за кандидатстудентски прием

Информация за кандидатстудентски прием

052 830820

0886 672606

priem@ue-varna.bg

Информация за електронни кандидатстудентски изпити

Информация за електронни кандидатстудентски изпити

052 830816

0887 671601

i-center@ue-varna.bg