Икономически университет – Варна

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Ръководител отдел "Международно сътрудничество"

Студентска улица

+359 882164775

+359 52830812

e.raychev@ue-varna.bg

Валентина Йорданова

Валентина Йорданова

Организатор дейности

Студентска улица

+359 882164852

+359 52830812

exchange_students@ue-varna.bg

Даниела Добрева

Даниела Добрева

Организатор мобилности "Еразъм+"

123 В

+359 882164662

int_relations@ue-varna.bg

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

Студентска улица

+359 882164660

+359 52830812

foreign_students@ue-varna.bg

Екатерина Колева

Екатерина Колева

Организатор дейности "Международно сътрудничество"

Студентска улица

+359 882164642

+359 52830812

int_relations@ue-varna.bg