Икономически университет – Варна

Дейностите, извършвани от отдел "Международно сътрудничество" спомагат за изпълнението на целите от стратегията за интернационализация на Икономически университет – Варна, която има отношение към служителите и студентите. Това от своя страна включва администрирането и управлението на програма "Еразъм+" и съдействие при извършване на входящите и изходящи мобилности на служителите и студентите. Подписването на споразумения за сътрудничество с университети от цял свят също са част от задълженията на отдела.

Промотирането на университета сред чуждестранни кандидат-студенти и съдействие при тяхното кандидатстване във всички програми предлагани от Икономическия университет – Варна е една от водещите цели на отдел "Международно сътрудничество". Отделът допринася за академичното, социално и културно представяне на Икономическия университет – Варна както на национално, така и на международно ниво.

д-р Славена Цонева

д-р Славена Цонева

д-р Славена Цонева

Ръководител отдел

Студентска улица

+359 882164852

+359 52830812

international@ue-varna.bg

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти" (Чуждестранни студенти и Междуинституционални споразумения)

Студентска улица

+359 882164660

+359 52830812

foreign_students@ue-varna.bg

Селвет Ниязиева

Селвет Ниязиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти" (Изходяща мобилност)

Студентска улица

+359 882913208

+359 52830812

studentmobility@ue-varna.bg

Гергана Ценова

Гергана Ценова

Гергана Ценова

Организатор дейности "Международен обмен" (Входяща мобилност)

Студентска улица

+359 882164874

+359 52830812

incomingmobility@ue-varna.bg

Деница Минева

Деница Минева

Деница Минева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти" (Изходяща мобилност)

Студентска улица

+359 52830812

+359 882925606

staffmobility@ue-varna.bg