Икономически университет – Варна

CEEPUS

Програма CEEPUS цели да насърчава мобилността на студенти и преподаватели сред академичната общност на Централна и Източна Европа. Настоящи страни-партньори по програмата са: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Прищина/Косово. Мобилността се осъществява в рамките на университетски мрежи за партньорство. Понастоящем ИУ-Варна участва в две университетски мрежи и си партнира със следните университети:   

 • CIII-PL-0817-04-1617 International Experience for International Business Education
  • Полша, Икономически университет "Карол Адамиецки" – Катовице, Факултет по мениджмънт
  • Чехия, Университет "Масарик" – Бърно, Факултет по икономика и администрация
  • Хърватия, Университет Риека, Факултет по икономика
  • Словения, Университет "Любляна", Факултет по икономика
 • CIII-PL-0056-12-1617 Regional Development Network (REDENE)
  • Икономически университет "Карол Адамиецки" – Катовице, Училище по мениджмънт и икономика
  • Австрия,  Университет по икономика и бизнес – Виена
  • Университет Алпен-Адрия, Клагенфурт, Училище по мениджмънт и икономика
  • Чехия,  Университет "Масарик" – Бърно, Факултет по икономика и администрация
  • Чехия,  Технически университет в Острава, Факултет по икономика
  • Унгария,  Университет в гр. Мишколц, Факултет по икономика
  • Черна Гора, Черногорски университет,  Факултет по икономика
  • Македония,  Университет "Св.Св. Кирил и Методий" – Скопие, Факултет по икономика
  • Университет "Бабеш Боляй" – Клуж-Напока, Факултет по икономика
  • Словения,  Университет "Любляна", факултет по икономика
  • Словакия, Университет по икономика в Братислава
  • Словакия,  Университет "Жилина", Факултет по операции и икономика на транспорта и комуникациите

Финансирането по програмата е осигурено от страните партньори. Студентите получават своя CEEPUS грант от приемащата страна, на базата на местните стандарти за живот. Най-общо финансовата подкрепа включва месечен грант, а в някои CEEPUS държави и настаняване и социално осигуряване. В допълнение, студентите, участващи в програмата, са освободени от такси за обучение. Пътните разходи се покриват от програмата. Междинно звено по управлението на програмата за България е Министерство на образованието и науката, Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да бъдат редовни студенти, завършили най-малко два семестъра от своето обучение или преподаватели на пълен работен ден в университет, участващ в програма CEEPUS;
 • Да са  граждани на страна, участваща в програма CEEPUS

Кандидатите трябва да подадат онлайн заявление на интернет страницата на програма "CEEPUS" и да удостоверят познанията си по английски или немски език по един от следните начини:

 • оценка от държавен зрелостен изпит по езика;
 • сертификат
 • положен кандидат-студентски или кандидат-докторантски изпит по езика;
 • изпит за проверка на езиковите познания.

Оценката от държавен зрелостен изпит и сертификат се приравнява съгласно таблица за еквивалентни резултати.

След изпращане на онлайн заявлението кандидатите преминават селекция въз основа на бал, формиран от средния успех от обучението си до момента и оценката на езиковите си познания. Само селектираните кандидати ще бъдат одобрени в електронната система на програмата! За да се осъществи мобилността е необходимо кандидата да получи одобрение и от междинните звено по програма CEEPUS в изпращащата и в приемащата страна, както и от приемащата институция. Процесът по одобряване преминава изцяло по електронен път.