Икономически университет - Варна

Събития

Начало
30
сеп

на докт. Златка Тодорова - Хамдан

Начало
30
сеп

на докт. Катина Костадинова Попова

Начало
30
сеп

лекция на английски език

Начало
01
окт

Вижте повече

Начало
01
окт

Сто години Икономически университет – Варна продължаваме напред!

Начало
02
окт

с участието на проф. д.и.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра "Политическа икономия" в УНСС

Начало
02
окт

Съвместна конференция на Регионална организация Варна, Институт на дипломираните експерт-счетоводители и Икономически университет – Варна

Начало
05
окт

на докт. Захари Димитров Барбов

Начало
06
окт

Част от Медиацията на фокус, реализирано с обединените усилия на ИУ – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт "Итера"

Начало
08
окт
Край
09
окт

Направлението тази година е "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия"