Икономически университет – Варна

Събития

Начало
10
дек

Ще се проведат присъствено по утвърден график на малки групи, разпределени по катедри, в различни зали.

Начало
11
дек

Олимпиадата ще се проведе онлайн чрез Е-learn и Google meet.

Начало
11
дек

За студенти и граждани

Начало
14
дек

Водещата тема ще е "Основни принципи при инвестирането", като лекторите ще наблегнат на следните ключови точки: Сложна лихва; Диверсификация на инвестиционен портфейл; Акции и облигации; Начин на инвестиране; Кога е най-добре да започнем да инвестираме.

Начало
15
дек

Идеята на инициативата е да се помогне на изследователите при конкретни казуси, възникнали в процеса на събиране на материали и писане на курсови и дипломни работи

Начало
16
дек

Тя е посветена на 85-годишнината от основаването на катедра "Обща икономическа теория".