Икономически университет – Варна

Събития

Начало
18
окт

Може да участвате с доклад на английски или български език.

Начало
18
окт

Вижте повече

Начало
29
ное

Форумът предоставя възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти и дови до теоретични и практико-приложни обобщения, които способстват за развитието на икономическата теория и практика.