Икономически университет – Варна

Срещата е по повод установяване на сътрудничество в сферата на научните изследвания между Икономически университет - Варна и полския университет.

С интерес присъстващите изслушаха и докладите фокусирани върху оживяването на читалищата в страната, мястото на пазара на български ябълки в световен мащаб, както и спецификата на продажбата на електромобили.

Информационен ден в помощ на кандидатстващите екипи.

Начало
17
май

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" ви кани на ежегодната Студентска научна конференция.

След награждаването проф. Ганчев изнесе лекция на тема "Присъединяването към еврозоната и икономическото развитие на България"

До 17.05.2024 г. е осигурен пробен пълен достъп до базата данни на eMarketer.

Начало
15
май

В рамките на един час ще бъдат показани интересни бази и инструменти, подпомагащи работата на изследователите.

Начало
27
май

Форумът е организиран от Икономически университет – Варна и Националната агенция за оценяване и акредитация

Събитието провокира сериозен интерес и събра близо 50 присъстващи, на място в залата и чрез осигурения дистанционен достъп.

Начало
17
май

За любителите на загадките. Елате да се позабавлявате, да проверите знанията си, а защо не и да си тръгнете с награда за най-добър отбор в последните дни на летния семестър.