Икономически университет - Варна

Начало
13
мар

Посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

Начало
11
май
Край
12
май

В чест на 100 годишнината от основаването на ИУ-Варна

Обучението се води от университетски преподаватели

Приемане на заявки за участие до 16 март 2020 г.

Начало
16
дек

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.

Бяха обсъдени възможности за интернационализация и партньорство

34 Международна научно-практическа конференция, организирана от катедра ИУС