Икономически университет – Варна

Датата е 22.02.2021 г., денят е понеделник, от 10:00 часа, домакин е Университет по приложни науки в Цюрих, Швейцария, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.

Дигиталните технологии, дигиталната трансформация и глобализацията предизвикват значителни промени в бизнес средата, респективно – в пазара на труда и в изискванията към квалификацията, придобитите знания и умения от студентите във висшите училища.

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2021 г. от 16:00 ч. СЕВ.

Начало
29
яну

докт. Цветомир Йосифов Маринов

Начало
20
яну

докт. Марианна Светлозарова Александрова

Присъединете се онлайн на 8 януари 2021 г. от 10:00 часа към поредния от серията семинари

Краен срок за регистрация за участие: до 24:00 ч. на 11 януари 2021 г.

Начало
17
дек

докт. Пламена Вескова Паламарова

Посветена на 15 годишнината от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ към катедра „Икономика и управление на строителството“.