Икономически университет – Варна

Представяне на новия Web of Science за българските потребители

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

До 15.12.2021 можете да ползвате безплатен отворен достъп до статистическата платформа Statista.

Начало
26
ное

Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet

Изследователската работа на д-р Свилена Михайлова е в областта на транснационалните корпорации, преките чуждестранни инвестиции и доходните неравенства в страните от Централна и Източна Европа.

В открития форум с дискусия бяха представени интелигентни и креативни решения за развитие на туризма в България в съвременните, сложни условия, предизвикани и създадени от пандемията с COVID-19.

Форумът, проведен за пета поредна година беше осъществен чрез видеоконферентна връзка и посветен на Световния ден на качествотол

Начало
16
ное

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Начало
19
ное

Решаване на предизвикателствата пред висшето образование и пазара на труда в контекста на дигитализацията