Икономически университет - Варна

Меморандум за учредяване на организацията бе приет на национална среща-семинар

Събитието бе посветено и на 100-годишнината на университета

Записаните на ранен прием студенти са 50% от държавната поръчка

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Тази година класацията включва 1 759 университета от 92 държави.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на ИУ – Варна, РУ „А. Кънчев“ и ШУ „К. Преславски“

Между университета и института беше сключен договор за сътрудничество

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Те са дарения от фирми – партньори на висшето училище

Начало
15
юни

Ще бъде подписан и договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ИДЕС.