Икономически университет – Варна

Събитието събра в хибриден формат над 70 участници от над 30 университети от страната, наред със стратегически важни за висшето образование партньори в лицето на Национален център за информация и документация (НАЦИД), АдминСофт, ОРАК Инженеринг.

Начало
11
окт

Той е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Визитата беше част от програмата им, планирана от Окръжен съд – Варна, с който университетът чрез катедра „Правни науки“ си партнира в рамките на договор за сътрудничество.

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 21.11.2021 г.

То беше представено на втората конференция на тема „Корпоративна прозрачност“, организирана от фондация „Каузи“ и Германо-българската индустриално-търговскa камара

Кандидатурата й беше внесена от ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Академичният съвет я утвърди с пълно мнозинство

Основен акцент бе поставен върху ползите от дигитализацията, иновативните подходи за управление на хората в организациите, предизвикателствата пред пазара на труда в новата реалност.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет.

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.

До 16 септември 2021 г. се провеждат традиционните адаптационни дни за тях