Икономически университет - Варна

Във форума участваха 348 учени от страната и чужбина

Честит празник на всички четящи хора, на всички автори, на пазителите на книгите библиотекарите!

В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета.

Информация за всички кандидат-студенти

Информация във връзка с удължаване срока на извънредно положение в Република България

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Радка Начева участва в проект, финансиран от Европейския социален фонд

Погрижете се за бъдещето си сега

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Срок за подаване на документи до 10.04.2020 г.