Икономически университет – Варна

Възможност за отпускане на стипендии за академичен обмен между европейски и корейски студенти дава програма DUO-KOREA Fellowship Programme за учебната 2024/2025 г.

Възможност за обучение по стипендиантски програми на студенти се предлага от Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г.

Начало
18
апр

На 18 април 2024 г. от 10:30 ч. в зала 1 представители на Huawei България ще представят възможностите за обучителни програми пред студентите на Икономически университет – Варна.

Тази година обучението ще се проведе изцяло присъствено в Рим, Италия.

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат студенти, граждани на Европейския съюз. Може да кандидатствате до 15.03.2024 г.

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година

Стипендии за обучение в САЩ

Възможност за кандидатстване за стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал от български висши училища за обучение в латвийски университети през уч. 2024/2025 г., както и за участие в летни училища, организирани от латвийски университети.

Кандидатстването за програмата MEIG за 2024/2025 г. започва през м. септември 2024 г. и има три крайни срока. Вижте повече.