Икономически университет – Варна

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Начало
11
окт

Той е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Видео маркетинг кампанията, стимулираща двигателна активност и спорт в университета и училищата, е част от посланието към младите хора, че спортът има силата да ни информира, да ни дава нови възможности, да ни трансформира, да ни изгради като лидери.

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

До 6 юли 2021 г. се удължава първия етап на приема в ОКС "магистър" за учебната 2021/2022 г.

От 18 юни 2021 г. стартира приема на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2021/2022 г.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Начало
28
апр

Заповядайте и станете част от нашата академична общност!

Начало
08
апр
Край
21
апр

Центърът за магистърско обучение към ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.