Икономически университет - Варна

Икономически университет – Варна предоставя на своите студенти, преподаватели и служители възможността да се обучават и преподават във все повече висши учебни институции в цяла Европа

20 студенти от Индия ще се обучават по магистърска програма в ИУ