Икономически университет – Варна

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца

Стажантската програма на НСОРБ е част от Програмата за партньорство с висшите училища.

Кандидатстването се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8 май 2022 г.

Възможността е особено подходяща за студенти, които търсят да започнат работа или стаж у нас или в чужбина.

Регистрацията за конкурса стартира на 10 март 2022 г. и ще продължи до 10 април 2022 г.

Начало
18
мар

Разберете как да се присъедините към екипите на Черноморските летища! Сезонна работа на летищата Варна и Бургас.

Стажът му се финансира по програма "Еразъм+", която цели да подпомогне личностното и професионално развитие на младежи от държави както във, така и извън Европейския съюз.

Бяха обсъдени възможности за сътрудничество и съвместни инициативи

Агенцията за международни стажове и практики предлага три стажантски позиции в Англия в сферата на бизнес мениджмънта и електронната търговия.

Проектът за доброволество се финансира по програмата "Европейски корпус за солидарност"