Икономически университет – Варна

Агенцията за международни стажове и практики предлага три стажантски позиции в Англия в сферата на бизнес мениджмънта и електронната търговия.

Проектът за доброволество се финансира по програмата "Европейски корпус за солидарност"

Стажантските позиции могат да бъдат съчетани с мобилност с цел практика по програма “Еразъм+”, като студентите имат възможност да избират периода на стаж от 2 до 12 месеца. Стажът е подходящ за всички студенти от ИУ – Варна и Колежа по туризъм.

Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Лятна практика в Гърция за студенти от специалност "Туризъм" и студенти от Колеж по туризъм.

Стажантската програма на НСОРБ е част от Програмата за партньорство с висшите училища.

Студентите ще могат да изпитат уникалната възможност да учат и работят в международна среда.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Студентите от ИУ – Варна имат възможност за работа и стаж във Гърция и Испания

Организацията е фокусирана основно върху онлайн маркетинга и електронната търговия и търси силно мотивирани и талантливи студенти.