Икономически университет – Варна

Еразъм+ мобилност с цел практика в Словения

Студентите на Икономически университет – Варна и Колежа по туризъм имат възможност да осъществят мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” в асоциация “Youth for Equality”, гр. Търнава, Словакия. Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца, като студентите получават "Еразъм+" грант е 690 евро на месец.

“Youth for Equality” e организация, основана в Словакия като местна младежка инициатива с цел прилагане на положителни промени и развитие на дейности на местно и международно ниво в областта на образованието, пазара на труда, околната среда, младежкото участие в личното и професионалното развитие на младите хора и тяхното интегриране в обществото. Организацията се състои от група млади професионалисти, които предоставят съвети и организират образователни дейности с цел да помогнат на младите хора да подобрят своите умения и знания, да открият полезни образователни и кариерни възможности на местно и международно ниво.

Предоставената възможност е подходяща за всички студенти от Колежа по туризъм и Икономически университет – Варна, като асоциацията разглежда всички случаи.

За повече информация:
отдел “Международно Сътрудничество”, ет. 1, стая 123в
тел.: 0882164662
email: int_relations@ue-varna.bg

08 ное 2022Подобни