Икономически университет – Варна

Новини

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Начало
27
фев

На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, какви са изискванията към кандидатите, информация за партньорски университети и др. Предвидено е време за дискусионен панел, когато участниците могат да отправят допълнителни въпроси.

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г.

Близо 40 студенти от над 10 държави в и извън Европейския съюз ще прекарат летен семестър по програма "Еразъм+" в ИУ – Варна. Най-силно присъствие на студенти, избрали ИУ – Варна се отчита от Германия, Чехия, Словакия, Испания.

Студентът Ради Атанасов от специалност „Информатика и компютърни науки“ е класиран на първо място в направление „Информатика и компютърни науки“ на конкурса за най-добра дипломна работа.

На 16.02.2024 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала.

За председател на НПСС беше избран Ангел Стойков, който получи подкрепата на 44 висши училища в страната

На 19.02.2024 г. те участваха в традиционното общоградско поклонение пред паметника на Апостола в Морската градина.

Практическото занятие беше по дисциплината "Безопасност на стоките" в Избата - Вино от цял свят, Глобал Уайнс България ЕООД – Варна.

Начало
06
мар

Онлайн обучение (през Microsoft Teams) относно обхвата на базата, извличане на данни и анализи от системата.