Икономически университет – Варна

Класиране за общежитие в Икономически университет – Варна

Извършено е първото класиране за общежитие на студенти в Икономически университет – Варна. Резултатите можете да проверите в студентската информационна система WebStudent.
Публикуван е Списък на класирани и некласирани за общежитие. Некласираните студенти ще участват във второ класиране.

Молим всички класирани студенти да потвърдят настаняването си чрез превод на депозит в размер на 150 лв. (студентите с увреждания и несемейните без двама родители – 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове" и да изпратят вносната бележка на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg от 14.08.2023 до 21.08.2023 г.

Банкова сметка: Уни Кредит Булбанк
IBAN: BG64UNCR70003125159662
BIC: UNKRBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
Основание: Депозит /име на студента, факултетен №/

Непотвърдилите студенти отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg

Въпроси относно класирането може да задавате на следните e-mail адреси: ios@ue-varna.bg

28 юли 2023Подобни