Икономически университет – Варна

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Неговата мисия е да насърчава предприемаческия дух у студентите във висшето училище и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи.

Начало
17
окт

ИУ – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации.

Discover our new database for applied life sciences

До 22/10/2022 е осигурен временен достъп до EMIS (Emerging markets research, data and news) - от територията на университета.

От 3/10/2022 е осигурен временен едномесечен достъп до пълната колекция списания на научния издател Wiley - от територията на ИУ – Варна.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ОКС "магистър" - дистанционно обучение

Начало
05
окт

Верни на нашата визия за развитието на креативен и предприемачески университет, създаващ реален принос за обществото, ние направихме важната стъпка към обединяването на всички предприемачески инициативи в рамките на единна структура, каквато ще бъде UEVA.

Представяне на заявка за участие в срок до 28-ми октомври 2022 г. на e-mail адрес: spm@ue-varna.bg. Провеждане на олимпиадата: от 09.30 ч. до 12.00 ч. на 5-ти ноември 2022 г. в зала 128 на ИУ – Варна.