Икономически университет - Варна

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Бяха връчени академичните отличия „Студент на годината“ и „Докторант на годината“

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.

Класираните студенти да потвърдят настаняването си

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование

Стажът се провежда в рамките на Европейска програма за мобилност Еразъм+ за зимния/летния семестър на 2020/2021 академична година.

До 01.08.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до издания на Pearson

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки