Икономически университет – Варна

Участието и презентацията са безплатни.

Школата се провежда изцяло в онлайн среда, с работни езици руски и английски. На участниците ще бъдат издадени сертификати.

Събитието ще се проведе дистанционно в периода 22 - 23.04.2021 г. Участието е безплатно.

В него взеха участие 68 студенти и докторанти на университета.

Начало
12
апр
Край
16
апр

Разположена е в Читалнята на университетската библиотека.

Начало
14
апр

Лекция на тема "COVID-19 и бизнесът - влияние и финансови ефекти"

Начало
12
апр

За да получите линка към събитието е необходима предварителна регистрация.

Начало
13
апр

Представяне на студентските есета, класирани на призови места и награждаване от организаторите.

Начало
12
апр

с участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален комитет

Списък на класираните студенти за академичната 2021/2022 година