Икономически университет – Варна

Начало
18
юни

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

Начало
03
юни

По време на форума ще бъде представена изложба "Новите лидери".

Начало
12
ное
Край
13
ное

Конференцията е организирана от Център за качество на стоките и потребителска защита и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Начало
08
юни

Ще бъдат представени възможностите за финансиране, предоставяни от фонд "Научни изследвания" и програма "Мария Кюри", адресирани към представители на академичния и преподавателски състав, докторанти и млади учени.

Начало
18
юни

Посветена на 30-годишнината от създаването на катедра "Аграрна икономика" и част от събитията посветени на 100-годишнината на Икономически университет - Варна. Организирана със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.

Начало
25
юни

Конференцията е посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България

Начало
25
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

Начало
23
апр
Край
24
апр

Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерството на туризма, Икономически университет – Варна и катедра "Икономика и организация на туризма"

Начало
15
апр
Край
16
апр

Ще дискутират българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление и др.

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика