Икономически университет - Варна

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Изпратете своя авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област до 31 август 2020 г.

Кандидатурите ще се приемат онлайн от 29.05.2020 г. до 12.06.2020 г.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Вижте повече

Списък на класираните студенти

Начало
11
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 10 април 2020 г.

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Срок за подаване на документи до 10.04.2020 г.