Икономически университет – Варна

Събитието ще се проведе дистанционно в периода 22 - 23.04.2021 г. Участието е безплатно.

Начало
13
апр

Представяне на студентските есета, класирани на призови места и награждаване от организаторите.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Състезанието беше организирано от Икономически университет – Варна и „МенторМейт“ в сътрудничество с Община Варна

Начало
03
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 31 март 2021 г.

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло.

Начало
26
мар
Край
28
мар

Участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления и да спечелят предметни и технологични награди, а най-добрият отбор - парична награда от 1000 лв.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

За ученици от училищата на територията на гр. Варна и студенти в ИУ – Варна. Срок за предаване на творбите – до 30 април (включително) 2021 г.

Организирано от Комисията за защита на личните данни и катедра "Правни науки" при Икономически университет – Варна. Срок за кандидатстване - до 05 април (включително) 2021 г.