Икономически университет – Варна

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.86 при максимална 4.00

Вижте повече

Студентите от ИУ – Варна имат възможност за работа и стаж във Гърция и Испания

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Вижте повече

Програмата за придобиване на таланти Tolaram Eastern Europe е предназначена да даде възможност на студенти от различни академични дисциплини като инженерство, маркетинг и финанси.

Вижте повече

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави.

До 16 септември 2021 г. се провеждат традиционните адаптационни дни за тях

След кратко прекъсване Икономически университет – Варна възобновява Buddy програмата, която има за цел да срещне студентите от Университета и пристигащите Еразъм+ студенти за предстоящия семестър.