Икономически университет – Варна

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Вижте повече

Програмата за придобиване на таланти Tolaram Eastern Europe е предназначена да даде възможност на студенти от различни академични дисциплини като инженерство, маркетинг и финанси.

Вижте повече

До 16 септември 2021 г. се провеждат традиционните адаптационни дни за тях

След кратко прекъсване Икономически университет – Варна възобновява Buddy програмата, която има за цел да срещне студентите от Университета и пристигащите Еразъм+ студенти за предстоящия семестър.

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.

Икономически университет – Варна утвърждава позициите си на стабилен партньор на албанските висши училища.

Еразъм+ студентска мрежа (ESN) е най-голямата студентска организация, в която членуват студенти от почти всички европейски държави.

Седмицата бе организирана от Индустриалния кампус на университета Коруня, който за пръв път организира подобно събитие. Участниците в седмицата бяха представители от Испания, Италия, Чехия, Словения, Румъния и др.