Икономически университет – Варна

с цел преподаване и с цел обучение за учебната 2021/2022 г. в партньорски държави. Кандидатстването е от 24.01.2022 г. до 17.02.2022 г.

Кандидати от всички академични дисциплини, с изключение на клинична медицина, ще получат до осем стипендии, за да продължат своето висше образование в САЩ.

Конференцията се организира от Букурещкия университет за икономически изследвания и ще се проведе на 16-17 юни 2022 г. в хибриден формат.

Юбилеят ще бъде отбелязан с множество събития, инициирани от катедра "Финанси"

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави.

Research Library Resources Anywhere, Anytime – Discover EBSCO Mobile App! ; Discover Central & Eastern European Academic Source™ ; Identify technological advances and forecast trends with Inspec© and Inspec Analytics , etс.

Начало
24
дек
Край
05
яну

Поздравления по случай празниците!

Сред стратегическите насоки на сдружението е обединението на знанията и компетенциите в областта на ИКТ чрез по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ

Сред договорените възможности за студентите са практическо обучение, предоставяне на специални стипендии и кариерна реализация

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) оцени висшето училище с 95 от максимум 100 точки по договор КА 103 (програма "Еразъм+")