Икономически университет - Варна

Изпратете своя авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област в периода 20 април – 18 май 2020 г.

за студенти в редовна форма на обучение

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.

Погрижете се за бъдещето си сега

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

В рамките на обявеното извънредно положение, няма да се налагат глоби за невърнати в срок книги/учебници

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

За всички студенти

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.