Икономически университет – Варна

60 дни read-only достъп до 125 000 заглавия в платформата.

Те трябва да бъдат хабилитирани преподаватели – асистенти, доценти професори, които са със забележителни изследвания в следните области: финанси, счетоводство, вътрешен контрол, маркетинг, информационни системи...

Тя ще бъде отворена всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.

Конференцията ще се провежда едновременно присъствено и онлайн.

Темата на уебинара е "Фулбрайтови грантове за провеждане на лекции и изследвания в САЩ".

По време на разговорите бяха обсъдени възможности за обучение на студенти от руското висше училище в ИУ – Варна.

Начало
21
юни
Край
25
юни

В рамките на предстоящата международна седмица ще се проведат семинари, дейности по опознаване и установяване на потенциални партньорства, споделяне на добри практики между представители на различни страни и университети, както и културна програма.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+"

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г., максимален бюджет 40 000 лв.