Икономически университет – Варна

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

на тема "Време ли е за цялостно нулиране"

18-та международна научна конференция по икономика и социални науки на тема "Перспективи за развитие на бизнеса и предприемачеството: Дигитална трансформация за иновации на бизнес модела"

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

Уебинарът бе организиран в продължение на информационните дни, посветени на инициативата „Еразъм без хартия“.

Събитието се проведе с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, работодатели и представители на публичния сектор

В конкурса със свои предложения участват повече от 200 европейски университета от над 40 страни.

Темата бе "Правото и икономиката в партньорство между българските и руските университети"