Икономически университет – Варна

Достъпът до електронните документи в библиотечния каталог е възстановен.

За получаване на стипендии от програма Фулбрайт за български учени, PhD и за гостуващи изследователи (докторанти) в САЩ

Краен срок за кандидатстване: до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към ФНИ

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

на тема "Време ли е за цялостно нулиране"

18-та международна научна конференция по икономика и социални науки на тема "Перспективи за развитие на бизнеса и предприемачеството: Дигитална трансформация за иновации на бизнес модела"

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

Уебинарът бе организиран в продължение на информационните дни, посветени на инициативата „Еразъм без хартия“.