Икономически университет – Варна

Новини

Начало
29
ное

Форумът предоставя възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти и дови до теоретични и практико-приложни обобщения, които способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Начало
18
окт

Може да участвате с доклад на английски или български език.

Срокът за подаване на документите за явяване на изпита е 28 юни, а самият изпит ще се проведе на 13 юли 2024 г.

Начало
02
юли

на докт. Ралина Добринова Мирчева

Начало
02
юли

на докт. Селвет Ниязиева

Начало
20
юни
Край
21
юни

Форумът е организиран от Центъра за фундаментални и приложни икономически изследвания – Факултет по икономика "Константин Бранкуши", Университет Търгу Жиу, Румъния с подкрепата на Икономически университет – Варна.

Министерството на външните работи на Мексико обявява Програма за отпускане на стипендии за отлични постижения за чужденци за обучение в Мексико през 2024 г.

проведена на 30 и 31 май 2024 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

Темите на научния форум бяха посветени на медиацията в образованието, съдебната система, здравеопазването и публичния сектор, както и на дигитализацията в медиацията.

Начало
11
юни

Централна конкурсна комисия към Икономически университет – Варна организира втори информационен ден с цел разясняване на въпроси по кандидатстване и подготовка на документи за участие в Конкурсна сесия 2024.