Икономически университет - Варна

Новини

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз

Крайният срок за подаване на документи е 20.11.2019 г.

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

За всички членове на СРИУ-Варна

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна