Икономически университет - Варна

Новини

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за Магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за

Начало
08
окт
Край
09
окт

Направлението тази година е "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия"

Начало
25
сеп

Част от събитията, посветени на 100 – годишнината на Икономически университет – Варна. Участието във форума може да е присъствено или дистанционно.

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Начало
30
окт
Край
31
окт

Конференцията е посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България и е част от мероприятията, свързани и с честването на 100 годишнината на Икономическия Университет – Варна.

Компютърът беше осигурен от "Ардес" ЕООД

Начало
02
окт

Съвместна конференция на Регионална организация Варна, Институт на дипломираните експерт-счетоводители и Икономически университет – Варна

Споделете мнението си до 02 август 2020 г.

Връзки към няколко полезни за академичния състав уебинара на Elsevier.