Икономически университет – Варна

Новини

Във форума участваха министърът на туризма Христо Проданов, председателят на Парламентарната комисия по туризъм д-р Илин Димитров, ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и др.

Начало
06
юни
Край
22
юни

Информация за всички студенти относно ползването на Спортен комплекс към ИУ – Варна

Беше обсъдено сключването на договори за сътрудничество с редица украински университети, с цел мобилност на студенти, преподаватели и персонал и съвместно разработване на учебни програми.

Икономически университет – Варна и Дирекция "Спорт" към Община Варна реализират първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма.

На вниманието на изследователите - материали на тема "Преки чуждестранни инвестиции" от платформата Mendeley.

Срок за кандидатстване: 02.06.2022 г. 24:00 ч. онлайн

Това събитие е поредната инициатива, чрез която Икономически университет – Варна оказва подкрепа за развитието на спортната дейност сред младите хора в града.

Студенти, преподаватели, ученици, граждани имаха възможността да чуят от първо лице за неговата история за борбата, трудностите по пътя и успехите, които постига и до ден днешен, които никой не може да повтори в световен мащаб.

Начало
21
окт

Вижте повече информация за събитието и възможности за участие.

Посещението на ръководителя на отдел "Международно сътрудничество" Евгени Райчев в Полша беше по покана на Висшето училище по банково дело във Вроцлав, което е дългогодишен партньор на ИУ – Варна.