Икономически университет – Варна

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 10 април 2021 г.

60 дни read-only достъп до 125 000 заглавия в платформата.

Тя ще бъде отворена всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Датата е 22.02.2021 г., денят е понеделник, от 10:00 часа, домакин е Университет по приложни науки в Цюрих, Швейцария, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.

Digital Product School е програма за специализирана практика в реална среда за бъдещи специалисти в създаването на цифрови продукти, насочени към човека.

Тази година конференцията е посветена на темата "Адаптация към пандемията и новото бъдеще".

Учебно разписание за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"- редовно обучение.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Конференцията ще се провежда едновременно присъствено и онлайн.