Икономически университет – Варна

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

Начало
12
май

Събитието е предназначено за студентите чуждоезиково обучение, изучаващи правни дисциплини в периода на своето обучение, студенти по програма Еразъм+, както и за всички с интерес към материята.

Начало
28
апр

Инициативата в помощ на студентите е на университетската библиотека

Развитието и състоянието на пазара на недвижими имоти винаги е представлявала актуална тема, която трябва много внимателно да се изследва както от потенциалните пазарни участници, така и от изследователи, оценители, държавни и общински органи.

Събитието се проведе с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, работодатели и представители на публичния сектор

ESN (European Students Network) е най-голямата асоциация на студентите в Европа. Организацията работи с над 800 висши образователни институции от 39 държави на европейския континент.

Желаещите могат да се включат безплатно в уебинара след предварителна регистрация през Zoom платформа

Събитието е последното от общо три сесии за обмен на знание, посветени на темите за големи данни (2019 г.), изкуствен интелект (2020 г.), блокчейн (2021 г.).

Срок за предаване на тезисите - 22 април 2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в класирането: 30.04.2021 г.