Икономически университет – Варна

Датата е 22.02.2021 г., денят е понеделник, от 10:00 часа, домакин е Университет по приложни науки в Цюрих, Швейцария, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.

Digital Product School е програма за специализирана практика в реална среда за бъдещи специалисти в създаването на цифрови продукти, насочени към човека.

Тази година конференцията е посветена на темата "Адаптация към пандемията и новото бъдеще".

Учебно разписание за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"- редовно обучение.

Конференцията ще се провежда едновременно присъствено и онлайн.

Темата на уебинара е "Фулбрайтови грантове за провеждане на лекции и изследвания в САЩ".

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г., максимален бюджет 40 000 лв.

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2021 г. от 16:00 ч. СЕВ.